Daruvar (Hrvatska) 1983. Kulturni centar

Izložba slika Jovice Prodanovića u Daruvaru (Hrvatska) u Centru za kulturu 1983. godine. Izložbu je otvorio Nikola Kečanin, akademski vajar.

Daruvar (Hrvatska)

Daruvar (Hrvatska)

Prva generacija daruvarske gimnazije „Maršal Tito“,  kojoj sam i ja pripadao proslavljala je 25-tu godišnjicu od svog osnivanja. Tim povodom ponudio sam i organizaciju moje samostalnu izložbu slika. Poseban razlog i motiv za to bila je činjenica da je moj talenat i sklonost ka slikarstvu otkrio i svestrano podržavao tadašnji moj profesor likovnog odgoja akademski kipar Nikola Kečanin, koji je i otvorio moju izložbu slika. Nikola Kečanin, rodjen u Čepinu kod Osijeka (1913 – 1985.) imao je presudan utjecaj za moje opredjeljenje za slikanje. Bio je izuzetna ličnost. Kao mladi kipar prije rata boravio je i stvarao u SAD i Francuskoj. Po ideološko političkoj orjentaciji bio je ljevičar, briljantan poznavalac historije umjetnosti i filozofije. Posjedovao je bogatu literaturu iz ovih oblasti. Učesnik je partizanskog pokreta u Zapadnoj Slavoniji. Izvajao je veći broj spomenika širom Slavonije, od kojih je većina uništena tokom posljednjeg rata. Autoru ove izložbe omogućio je da modelira svoje skulpture u njegovom ateljeu. Stavljao mu je na raspolaganje i upućivao ga je u literaturu iz historije umjetnosti i filozofije. Prijateljstvo ove dvije ličnosti njegovano je do kraja života Nikole Kečanina.

________________________________

Pročitajte o drugim izložbama: