Lipik (Hrvatska) 1990. Hotel Lipik

Izložba slika Jovice Prodanovića u hotelu „Lipik“ u Lipiku (Hrvatska) 1990. godine. Ovu izložbu Jovica je posvetio svojim roditeljima, ocu Paji i majci Vuki, i bratu Branku, koji su poginuli za vreme Drugog svetskog rata.

Brošura sa izložbe

Brošura sa izložbe

________________________________

Pročitajte o drugim izložbama: