Uvodna reč

slikar jovica na delu 6

Slikar Jovica

Poštovanom i cjenjenom  posjetiocu moje „galerije“ – postavke izloženih slika želim reć da spadam u red slikara koji smatraju da njihovi radovi moraju biti promatraču neposredno razumljivi, i  kod njega izazvati i pobuditi vizuelni, estetski, unutrašnji emotivni doživljaj,  intimni osjećaj pozitivnih vibracija.

Slikar svojim potezima kista, olovke ili špahtle koristi pored ostalog specifične boje čijim nanošenjem na platno, ili drugi materijal daje poseban smisao suptilnih refleksa. Njime oživljava statičke predmete, objekte kojima nadahnjuje „život“. To je istinski estetki doživljaj. To je duhovni svijet koji oplemenjuje našu ličnost. Ukratko to stvara i pokreće našu potrebu za lijepim i plemenitim. Zato se danas divimo starim civilizacijama koje su posjedovale stvaralački dar i talenat, u oblasti kiparstva i podjednako slikarstva, koje su obogatile ljudski rod svojim djelima. Na moje stvaralaštvo poseban i trajan utjecaj ostavilo je slikarstvo i kiparstvo renesanse, od talijanskih velikana do francuskih impresionista.Šezdesetih godina prošlog vijeka proveo sam neprekidno tri i pol godine na studiskom boravku u Kairu, gdje sam usput imao priliku da otkrijem i upoznam se sa starom egipatskom civilizacijom, njenim stvaralaštvom posebno u oblasti arhikteture, gradjevinarstva, a naročito kiparstva i slikarstva, koje me je zaista opčinilo. Svaki puta kada sam ponovno posjećivao egipatske hramove ili nacionalni muzej u Kairu, moj utisak je bio sve snažniji. Uvijek sam pronalazio nešto novo što je rasplamsavalo moj entuzijazam koji se odražavao na moju motivaciju za slikanjem. Spadam u red rjetkih slikara plenerista. Najsnažnije inspiracije i motiv za sliknje imam slikajući na otvorenom prostoru, gdje iz minute u minutu predmeti mijenjaju nijanse boja pod promjenom dnevne svijetlosti. To se najviše ispoljava na promjeni boje mora na koje pored promjene svijetla podjednako utječu i promjene morskih struja.

Poštovani i cjenjeni posjetioče moje „galerije“, konačan sud o mojim slikama prepuštam Vama. Bit će mi čast i zadovoljstvo ako u njima osjetite ili prepoznate jedan dio mojih poruka, koje sam želio da Vam prenesem i na taj način približim svijet moga slikarstva.

S poštovanjem,

Jovica Prodanović