Biografija

U mladosti

U mladosti

Jovica Prodanović rođen je 1938. godine u mjestu Bučje, općina Pakrac, Zapadna Slavonija, Republika Hrvatska. Tokom Drugog svjetskog rata 1942. godine ubijen mu je otac Pavle u koncentracionom logoru Jasenovac u Hrvatskoj. Majka Vuka poginula je 1944. godine za vrijeme napada ustaško-nacistickih snaga na mjesto Voćin, a mjesec dana iza toga poginuo je i najstariji brat Branko kao borac partizanskih jedinica. U ljeto 1944. godine J. Prodanović je zajedno sa partizanskim ranjenicima avionom britanskog ratnog vazduhoplovrsta (RAF) evakuiran u Italiju (Sicilija). Poslije oslobođenja vratio se u Jugoslaviju zajedno sa preživjelim partizanskim ranjenicima. Od ranog djetinjstva pa do završetka školovanja boravio je u većem broju mjesta u dječjim domovima i internatima – Zvečevo, Sicilija, Split, Osijek, Lipik, Ludbreg, Daruvar, Dubrovnik i Zagreb .

Gimnaziju je završio u Daruvaru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana proveo je na studiju u Strazburu, Francuska, na osnovu razmjene studenata Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Strazburu.

Od 1964 do 1965. radio je kao novinar na RTV Zagreb. Od 1965. do 1969. godine nalazi se u Kairu na studijskom boravku – specijalizaciji iz oblasti ekonomsko-pravnih i političkih problema arapskih zemalja.

Nakon povratka iz Egipta kraće vrijeme radi u Zagrebu. Godine l970. prelazi na rad u diplomatsku službu u Savezni sekretarijat za inostrane poslove u Beogradu. Tokom radnog perioda nalazio se i na diplomatskim dužnostima u našim ambasadama u Londonu, Alžiru i Kuvajtu. U penziju odlazi polovinom 2003. godine.

Prodanović od stranih jezika govori: arapski, engleski, francuski i ruski.

Izdavačka i publicistička djelatnost

Od samog početka izbijanja jugoslavenske krize pocetkom 90-ih pa do danas Jovica Prodanović aktivno djeluje na zaštiti i odbrani interesa srpskog naroda u Hrvatskoj, posebno u Zapadnoj Slavoniji.

Jedan je od koautora knjige „Stradanja srpskog naroda na području Zapadne Slavonije“ (izdanja na srpskom i engleskom jeziku), izdate u Okučanima, aprila 1992. godine i “Činjenice o Zapadnoj Slavoniji”, u Beogradu 1994. godine.

Tokom posljednjih 15 godina, istupao je u elektronskim medijima i objavljen mu je značajan broj članaka u dnevnoj i nedeljnoj štampi, kao i u nekim zbornicima na temu srpskog nacionalnog pitanja kao i o međunarodnom položaju SFRJ, SRJ, SCG, odnosno R. Srbije.

U javnosti su vrlo pozitivno prihvaćeni članci o Dušanu Brkiću i dr Milošu Žanku kao doprinos rehabilitaciji ove dve eminentne historijske ličnosti sa područja Hrvatske i političkih stavova koje su dosljedno i principjelno zastupali tokom čitavog života.

Slikarska aktivnost

Samostalne izložbe

 • Beograd 1982. Mala galerija
 • Daruvar ( Hrvatska ) 1983. Centar za kulturu
 • Kuvajt 1988. Bouchari Gallery
 • Beograd 1989. Savezni sekretarijat za inostrane poslove – Sala za konferencije sa novinarima
 • Lipik ( Hrvatska )1990. Hotel Lipik
 • Beograd 1997. Kuća Đure Jakšića
 • Beograd 2001. Ruski Dom
 • Beograd 2002. Sava centar
 • Beograd 2007. Ministarstvo spoljnih poslova
 • Beograd 2008. Jevrejska opština
 • Zagreb 2008, SKD „Prosvjeta“
 • Krušedol 2009. Manastir Krušedol
 • Sremski Karlovci 2009. u okviru manifestacije „Noć muzeja“
 • Novi Sad 2009. Jevrejska zajednica

Učesnik je grupnih i kolektivnih izložbi.

Jovica slika

Jovica slika

Prodanović je pored ostalog ilustrirao i jedan broj knjiga kao što su „12 Slavonska udarna divizija“ 2005, autora Stojana Markovića, „Općina Bučje – hronologija 17 sela bučkog kraja“ 2005, autori D. Casić, L. Romanić, L. Krajnović i S. Prodanović, kao i knjigu “Stratišta na Papuku i Psunju”, autora Dane Pavlice, koja se nalazi u pripremi za štampu.